Navigation

Mch. Boniface Adam Kombo
The Deputy Secretary General Theology, Mission and Evangelism is in charge of all mission related activities in the diocese, follows up on theological developments, oversees the religious education and the interfaith dialogue activities.

WAJIBU NA MAJUKUMU YA KITENGO CHA THEOLOJIA:

* Kuratibu utafiti wa masomo ya Mungu na imani ya kikistro,
* Kutoa msaada katika kuelewa vitabu vitakatifu na Maandiko,
* Kutoa msaada wa kitaalamu kwa viongozi wa dini katika kuendeleza ufahamu mpana zaidi wa majukumu yao na kazi
* Kuratibu kuajiriwa kwa Wachungaji,
* Kuratibu maandalizi ya kalenda za matukio ya kikistro.

WAJIBU NA MAJUKUMU YA KITENGO CHA IMANI YA KIKRISTO:

* Kuratibu maendeleo ya mitaala na kosi zilizopo kwa ajili ya mafundisho ya elimu ya kikistro, kozi na semina.
* Kuratibu Mipando na utekelezaji wa programu kwa ajili ya mafundisho ya dini katika shule na vyuo kwa madhumuni ya kukuza ustawi wa kiroho.
* Kuratibu uendelezaji wa madarasa ya kujifunza Biblia katika Sharika na Mitaa.
* Kuratibu mafundisho ya dini katika Shule za jumapili zilizopo kwenye Sharika na Mitaa, pamoja na Shule za Msingi na Sekondari na katika Taasisi za elimu ya juu.
* Kutoa msaada katika kukuza programu maalumu ya Vijana, kwa lengo la kuwaandaa vijana katika kutokomeza umaskini, kwa mfano shughuli za uzalishaji mali.
* Kuandaa na kusimamia Mipango yenye lengo la kuwaandaa Vijana kuwa raia wema na raia wajibikaji wa kikisto.

WAJIBU NA MAJUKUMU YA KITENGO CHA MISIONI NA UINJILISTI:

* Kukuza na kuwezesha kueneza Injili,
* Kuimarisha Waumini kwa lengo la kukuza ukuaji wa kiroho,
* Kukuza ubora katika huduma ya Uchungaji,
* Kuratibu ufunguzi wa maeneo mapya kwa ajili ya kazi ya Utume.
* Kuratibu mahusiano na ushirikiano wa Dayosisi

Anuani

S.L.P: 837 Dar es salaam, TANZANIA.
  • Simu: Telephone +255 222 113 246
  • Simu: Telefax +255 22 2125505
Barua pepe: dgsmissions@elctecd.org
Eneo: Luther House, Sokoine Drive, Dar es Salaam.

Osifi Yetu

Jina Cheo Barua pepe Simu
Mch. Boniface Adam Kombo Naibu Katibu Mkuu Theolojia, Misioni na Uinjilisti dgsmissions@elctecd.org +255 222 113 246
Mch. Joseph Anael Mlaki Mratibu wa Elimu ya Kikristo jmlaki75@gmail.com +255 784 708 160