Navigation

  1. Mbwawa Sekondari ni shule ya BWENI inayotoa elimu ya sekondari kwa jinsia zote  kuanzia kidato cha I-IV  kwa michepuo ya Sayansi, biashara na Sanaa.
  2. Shule inatoa huduma za kiroho kwa wanafunzi na jamii inayozunguka shule.wanafunzi wanalelewa katika maadili ya kikristo ili kuwapa uwezo wa kukabiliana  na mabadiliko makubwa ya kitabia duniani.
  3. Shule inalenga kumjengea mwanafunzi kutambua uwezo wake, kipawa chake na umuhimu na manufaa ya elimu yake kwa jamii yake.
  4. Shule ya sekondari Mbwawa inawaandaa vijana kuwa wawajibikaji na wenye ueledi  katika kutenda shughuli mbalimnali ndani ya jamii inayowazunguka.

Anuani

S.L.P: 15 Mlandizi - Kibaha,
  • Simu: +255 621 109 647
  • Simu: +255 762 184 103
Barua pepe: mbwawasec.school@yahoo.com
Eneo: Kibaha - Mlandizi - 61111 Mbwawa