Navigation

Dawati hili linatekeleza wajibu zifuatazo;

  • Kuandaa Mpango kazi wa Manunuzi wa Mwaka mzima
  • Kukusanya mahitaji yote ya manunuzi ya Dayosisi
  • Kutekeleza maamuzi ya Bodi ya Manunuzi ya Dayosisi
  • Kuandaa Zabuni
  • Kushauri Bodi ya Manunuzi kwenye masuala yote ya Manunuzi

 

Lipo chini ya  Ofisi ya Katibu Mkuu

Anuani

S.L.P: P.O.Box 837 Dar es Salaam, TANZANIA.
  • Simu: +255 22 211 3246
Barua pepe: info@elctecd.orgg