Navigation

Habari

November 13, 2019

Nitayainua macho yangu niitazame milima, Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika BWANA, Aliyezifanya mbingu na nchi.

Anuani

S.L.P: 3 Chole
  • Simu: 0234 0987 77
Barua pepe: ecdjuani@elctecd.org
Eneo: Juani island, Mafia
-7.991119, 39.781285

Osifi Yetu

Jina Cheo Barua Pepe Simu
test pastor Juani Pastor Testpastorjuani@elct.org 0456 987556
Obrack Bama Evangelist bama@elctecd.org 0987 654 321