Error message

  • Deprecated function: Optional parameter $feed_nid declared before required parameter $context is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/kkktdmpor/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Optional parameter $type declared before required parameter $key is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/kkktdmpor/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::__wakeup() should either be compatible with DateTime::__wakeup(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/kkktdmpor/public_html/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::format($format, $force = false) should either be compatible with DateTime::format(string $format): string, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/kkktdmpor/public_html/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Return type of DateObject::setTimezone($tz, $force = false) should either be compatible with DateTime::setTimezone(DateTimeZone $timezone): DateTime, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in include_once() (line 158 of /home/kkktdmpor/public_html/sites/all/modules/date/date_api/date_api.module).
  • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 8 of /home/kkktdmpor/public_html/sites/all/modules/multiupload_filefield_widget/multiupload_filefield_widget.module).
  • Deprecated function: Optional parameter $conditions declared before required parameter $data is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /home/kkktdmpor/public_html/includes/bootstrap.inc).

Msingi wa imani kwa dini ya Mashariki na Pwani ni kwamba tunaamini, kufundisha, na kutangaza ukweli wa Neno la Mungu kama inavyoonekana katika Biblia Takatifu kama msingi pekee na sahihi wa mafundisho na maisha ya kanisa na katika uhusiano wa ulimwengu mmoja Kanisa. Mitume, Mitume, Athanasio na Makanisa ya Kilutheri, hasa Kanisa la Augsburg Lisilo na Marekebisho na Katekisimu ya Martin Lutheran ni maelezo ya kweli ya Neno la Mungu. Nambari yoyote inayopingana na imani hii itakuwa batili.

Moyo wa imani ya Kanisa la Kilutheri ni mafundisho ya haki, mafundisho ya jinsi tunavyohesabiwa kuwa wenye haki machoni pa Mungu.

Mtu mwenye dhambi anahesabiwa haki na Grace peke yake (sola Gratia) kwa njia ya Imani pekee (Sola Fide) kwa ajili ya Kristo peke yake (Solus Christus), ukweli uliofunuliwa kwetu katika Maandiko pekee (Scriptura sola).

Mbinu pekee: Uhalali wetu na wokovu wetu wote ni pekee kwa Neema ya Mungu. Yohana 3:16.

Njia tu: "Tunaokolewa na Imani Yake peke yake, lakini imani inayookoa haiwezi peke yake" - Martin Luther.

Mpatanishi wa pekee: Wokovu huwezekana tu kwa kifo chake na ufufuo. Matendo 4:12.

Msingi Tu: Biblia ni kanuni pekee inayoweza kutendeka na ya kutosha kwa kuzingatia masuala ya maisha na mafundisho.

UFUNZO, Uumbaji na WATU KUPATA
"Wokovu sio kuuzwa", "Uumbaji hauziwi" na "Binadamu sio kuuzwa".

Imani ya Mitume
Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi;
Na Yesu Kristo, Mwana wake pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu;
akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni;
ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huku atakuja kuwahukumu walio hai na wafu.
Namwamini Roho Mtakatifu, Kanisa takatifu lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amin